Personal del centre

El projecte educatiu de l'escola és fruit de l'aportació col·lectiva de l'equip de professionals liderats per la directora. Cada grup d'infants té una tutora, i una educadora durant tota la jornada, un total de sis tutores i sis educadores.

L’escola també disposa d’un cuiner i una auxiliar pel servei de cuina, i una feinera pel servei de neteja.

 

foto-equip

 

Horari del servei

L’horari d’atenció als infants a l’Escola Bressol Valldoreix és de 9:00 hores a 17:00 hores, de dilluns a divendres.

 

Grups d'infants i places

  • L’Escola Bressol Valldoreix disposa de sis aules.
  • Una aula de nadons de 4-8 mesos (P-0)
  • Una aula de petits de 9-12 mesos (P-1)
  • Dues aules de mitjans de 12-21 mesos (P-1)
  • Dues aules de grans de 2 a 3 anys (P-2)
  • La capacitat màxima de l’escola és de vuitanta-quatre places.

Serveis

Educació no obligatoria

El primer cicle d’educació infantil que s’ofereix a les llars d’infants i a les escoles bressol és de caràcter no obligatori. No obstant això, el currículum d’aquest cicle té objectius totalment educatius, ja que aquesta etapa suposa per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en un context social fora de la seva família.

L’objectiu principal de l’educació infantil de 0-3 anys, s’orienta a què els infants creixin personalment a partir del progressiu descobriment de l’entorn més proper. Les activitats i situacions educatives afavoreixen la seva autonomia personal i van encaminades a estimular la relació i el respecte envers els altres infants, a explorar i descobrir les qualitats dels elements i objectes que tenen al seu abast, a aprendre i gaudir dels llenguatges expressius. En aquesta etapa s’atenen no només les necessitats bàsiques (àpats, son o neteja) dels infants sinó que s’atenen i s’estimulen les seves necessitats afectives, socials i cognitives.

Les principals àrees que treballem són:

  • Descoberta d’un mateix
  • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Intercomunicació i llenguatges

Servei de menjador

Considerem que els àpats són una activitat educativa més dins de l’escola. Procurem que els nens s’acostumin a menjar sols i que la seva alimentació sigui variada. Dins del projecte educatiu de l’escola, l’estona de menjar és de gran importància. S’ha reflexionat sobre els moments dels àpats i s’han fet els canvis necessaris en cada moment (organitzatius, pedagògics…) per tal d’aconseguir que l’estona dels àpats es desenvolupin dins d’un ambient tranquil, segur i agradable, i, on es respectin els ritmes individuals i naturals de cada nen, fomentant la seva autonomia i respectant les seves preferències i gustos.

Cuina pròpia

L’escola disposa de cuina pròpia on diàriament s’elaboren dos tipus de menús en funció de l’edat dels nens. Pels nens que ho requereixin es fan dietes i règims especials sota prescripció mèdica, (sense gluten, sense lactosa, sense ou( ...).)
Actualment, Serunion, és l’empresa encarregada de subministrar tota la matèria primera amb la qual els nostres cuiners elaboren els menús.
Cada dos anys surt a concurs la concessió del servei i un comitè d’experts format per un pediatre i un nutricionista designat pel Col·legi de Metges, junt amb un membre de l’equip educatiu de l’escola, supervisen i valoren els menús presentats per les empreses.

acollida

Acollida matinal

L’escola disposa d’un servei d’acollida de 8:00 hores a 9:00 hores del matí (fora de la quota d’escolaritat), per a les famílies que ho necessitin.
Està repartit en dues franges horàries, de 8:00 a 9:00 hores, i de 8:30 a 9:00 hores, i amb dues quotes diferents.
El servei està atès pel mateix personal de l’escola, organitzat en torns rotatoris al llarg del curs.


INFORMACIÓ ALS PARES

Per raons higiènic-sanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar aliments de casa en substitució dels que proporciona l’escola, ja que suposaria l’entrada al centre de menjars sense el control sanitari que l’escola ha de garantir, exceptuant els esmorzars que són de consum propi de cada infant. A l’escola bressol es facilita la possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants, tant de forma presencial com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’ha extret prèviament.
Volem recordar-vos que sempre que hi hagi canvis en l'ús dels diferents serveis (escolaritat, menjador, acollida ...) cal comunicar-ho amb un mínim de deu dies d'antelació, per tal de poder-los aplicar en el rebut del mes entrant. Si no ho feu així, s'hauran d'aplicar en el següent rebut, amb el consegüent increment de la despesa.
Les absències, les baixes per malaltia o qualsevol altre canvi, cal comunicar-ho directament a direcció personalment, per telèfon o per correu electrònic. Les absències, les dietes, l’administració de medicaments, els canvis en les recollides dels infants(...,) cal comunicar-les personalment a les educadores (sempre que sigui possible) o per telèfon. Fer-ho mitjançant grups de WhatsApp de l’aula, terceres persones o altres mitjans, ens dificulta el control i dóna peu a errors.

Documentació PDF

PLACES VACANTS PEL CURS 2020-2021 A L'ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX

 

P-0 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 12 de maig de 2020), 4 places vacants

P-1 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019), 7 places vacants

P-2 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018), 4 places vacants

Sol·licita una plaça

Contacte

Troba'ns o escriu-nos

Informació

Telèfon: 93 589 24 86

Email: escolabressol@valldoreix.cat

Adreça: Brollador, 7 - 08197 Valldoreix

Formulari de contacte