P-0  Aula de Nadons “Desenvolupar-se en harmonia”

P-0 Aula de Nadons “Desenvolupar-se en harmonia”

Amb vuit places per a nens de 4 a 8 mesos, l'aula de nadons, ofereix un ambient càlid, estimulant, enriquidor i afectiu, en què els infants es poden desenvolupar harmònicament al seu propi ritme. Aquesta aula, té una consideració especial, principalment pel que implica aquesta etapa en el desenvolupament maduratiu dels infants. Els nens són acollits de manera personal oferint un ambient ple d’afecte i tendresa. Els espais de l’aula de nadons estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació. A l’escola bressol es facilita la possibilitat de continuar l’alletament matern amb els infants, des d’un acompanyament respectuós i una estreta comunicació amb la família intentem que la lactància natural i materna pugui continuar tot el temps que necessitin mare i fill.
P-1  Aula de Petits (nascuts entre setembre i desembre) “Descobrint l’entorn”

P-1 Aula de Petits (nascuts entre setembre i desembre) “Descobrint l’entorn”

Amb capacitat per a 10 infants de 9 a 12 mesos, aquesta aula acull als infants més petits de P-1. Aquesta aula està situada en el mateix mòdul de nadons, donada la proximitat en l'àmbit maduratiu i desenvolupament dels infants. És l’etapa dels grans canvis en el desenvolupament motriu i l'inici del desenvolupament del llenguatge. En aquestes aules s’anima als nens a explorar el món que els envolta a través del joc, amb tota mena de materials i textures, elements naturals, jocs de descoberta i exploratoris que els estimulen a través dels cinc sentits. En aquesta edat els nens comencen a caminar, per aquest motiu, l’aula està preparada perquè el nen pugui experimentar amb el seu cos en l’espai, amb la finalitat de facilitar l'adquisició d'un desplaçament autònom i segur.
P-1  Aula de Mitjans 1 “Els grans canvis”

P-1 Aula de Mitjans 1 “Els grans canvis”

Amb capacitat per a 13 infants de 12 a 21 mesos. Està situada al mòdul central, aquesta aula acull als infants més grans de P-1. En aquesta etapa es produeixen grans avenços en el desenvolupament motriu i del llenguatge. En aquestes aules s’anima als nens a explorar el món que els envolta a través d’una varietat d’oportunitats de joc de descoberta i exploració i s’inicia el pas del joc de manipulació cap al joc simbòlic.
P-1  Aula de Mitjans 2

P-1 Aula de Mitjans 2 "Moviment i llenguatge"

Amb capacitat per a 13 infants de 12 a 21 mesos, aula paral·lela de mitjans 1. És l’etapa del moviment, els nens necessiten experimentar amb el seu cos tot allò que fins ara han anat adquirint i assolint, els espais estan preparats pel moviment amb diferents propostes motrius i materials adients al moment evolutiu dels infants, on els nens tenen la possibilitat de fer els seus avenços i viure les seves conquestes i emocions.
P-2  Aula de Grans 1 “Autonomia i avenços”

P-2 Aula de Grans 1 “Autonomia i avenços”

Aula amb capacitat per a 20 nens de 2 a 3 anys. En aquesta aula els nens van integrant els objectius del currículum a través de múltiples activitats i experiències per desenvolupar la relació amb els seus iguals i fomentar l’autonomia, fites que els ajudaran en la posterior transició a l’escola. En aquesta etapa els nens tenen accés una àmplia varietat d’activitats que faciliten la integració de conceptes lògic-matemàtics, l’adquisició i ampliació del llenguatge, el reconeixement i expressió de sentiments i emocions. Els agrada sentir-se acompanyats per altres nens, observar-los, apropar-s’hi i conèixer-los, alhora que reclama sovint la participació de l’adult, com a espectador que presencia el seu joc.
P-2 Aula de Grans 2 “El joc com aprenentatge”

P-2 Aula de Grans 2 “El joc com aprenentatge”

Aula amb capacitat per a 20 nens de 2 a 3 anys, paral·lela de grans 1. En aquesta etapa els nens utilitzen el llenguatge per expressar-se i el seu vocabulari augmenta de manera considerable, xerren constantment, exercitant la seva capacitat de comunicació. Els hi encanta sentir-se autònoms i demostrar que poden arreglar-se- les tots sols. El seu domini del llenguatge juntament amb l’interès per interpretar i explorar les relacions fa que aparegui un joc interessant en què repeteix i imita situacions viscudes al costat dels adults en la seva vida quotidiana: el joc simbòlic.
Sala de joc motriu “Llibertat de moviment”

Sala de joc motriu “Llibertat de moviment”

L’aula de joc motriu és un espai preparat amb diferents propostes motrius i materials adients al moment evolutiu dels infants, on els nens tenen la possibilitat d’experimentar amb el seu cos, i de conèixer i comprovar les seves capacitats i habilitats motrius, de fer els seus avenços i viure les seves conquestes i emocions.
Sala Taller

Sala Taller "Tots som artistes"

Espai destinat a tot el que fa referència al món artístic, pintura, experimentació, descoberta, exploració..., on el nen pot donar llibertat a la seva creativitat i el seu desenvolupament artístic, on es fan propostes àmplies i integradores, adequades a les necessitats dels infants. i s’ofereixen varietat de recursos i materials.
El Jardí “Viure l’aventura”

El Jardí “Viure l’aventura”

El nostre gran jardí, és un entorn on gaudir d’un espai de descoberta, on el nen pot sentir-se segur i acollit, amb diversitat d’oportunitats per a l’exploració, i descobrir les possibilitats del propi cos en l’excitació dels reptes motrius que li ofereix l’espai. Un espai on trobar estímuls que motivin l’observació i l’experimentació i compartir amb altres companys jocs i descobertes, exercitant lliurement les possibilitats motrius. Està organitzat en dos espais diferenciats, (jardí de Nadons i Petits i jardí de Mitjans i Grans), que es poden convertir en un de sol, segons les necessitats del moment.

PLACES VACANTS PEL CURS 2020-2021 A L'ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX

 

P-0 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 12 de maig de 2020), 4 places vacants

P-1 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019), 7 places vacants

P-2 (infants nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2018), 4 places vacants

Sol·licita una plaça

Contacte

Troba'ns o escriu-nos

Informació

Telèfon: 93 589 24 86

Email: escolabressol@valldoreix.cat

Adreça: Brollador, 7 - 08197 Valldoreix

Formulari de contacte