Els espais de l’escola bressol estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació.
La distribució i l’organització dels espais, tan interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.

A cada espai li correspon una funció determinada: zones d’activitat i de repòs, zones de pas i de trobada, zones per a infants i per a persones adultes.

L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú alhora que garanteix el respecte al ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

A l’escola bressol es dóna valor educatiu a tots els moments i totes les activitats. Una gran part dels objectius de l’educació infantil es porta a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: higiene, menjar, descans, etc.

En aquests moments, els infants realitzen activitats de descoberta, d’experimentació, de manipulació, de construcció, de moviment, de recreació, de representació, de comunicació i de convivència.

Respectem el ritme dels infants i ens adaptem a les seves necessitats, basant-nos en el mètode Lòczy. Mostrar respecte per l'infant com a persona, donar l'atenció més individualitzada possible, valorar la seva autonomia i possibilitar a l’infant fer les seves pròpies conquestes. La intervenció singularitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts que necessita per tal d’aprendre i desenvolupar-se de forma harmònica.

L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar. Durant l’estada a l’escola bressol, el nen podrà relacionar-se amb altres nens i nenes, compartir jocs, vivències i noves experiències.

Arxiu PDF Projecte Educatiu de Centre

 

El Jardí, un espai pedagògic

El Jardí, un espai pedagògic

Un gran jardí envolta l’escola, rodejat per la natura de l’entorn. Donem molta importància a l’espai exterior i creiem que el jardí és una prolongació de l’espai pedagògic i en gaudim el màxim. L’hort és un projecte molt arrelat a l’escola, cada curs els nens s’encarreguen de plantar les llavors i tenir cura de les plantes, això són uns bons fonaments vers l’amor a la natura i a una vida més sostenible.
L’aula de joc motriu

L’aula de joc motriu

Amb el joc motriu els nens es comuniquen mitjançant el seu cos. Per a l’infant el seu cos és un vehicle de relació i expressió, la primera eina de què disposa per a comunicar-se quan encara no ha desenvolupat el llenguatge verbal. L’aula de joc motriu és un espai preparat amb diferents propostes motrius i materials adients al moment evolutiu dels infants, on els nens tenen la possibilitat d’experimentar amb el seu cos, i de conèixer i comprovar les seves capacitats i habilitats motrius, de fer els seus avenços i viure les seves conquestes i emocions.
 

Contacte

Troba'ns o escriu-nos

Informació

Telèfon: 93 589 24 86

Email: escolabressol@valldoreix.cat

Adreça: Brollador, 7 - 08197 Valldoreix

Formulari de contacte